Joukkue

Karlsson Eeka
Rajala Aapo
Saari Paavo
Sirviö Alexander
Väyrynen Alvar
Anttiroiko Artturi
Berg Samuli
Heinonen Valtteri
Keskinen Niilo
Lassila Mikael
Maijala Toivo
Martin Viljami
Pihlajamaa Onni
Tikkala Eetu

Toimihenkilöt